1    Ga naar Galeria.de

2    Bekijk de reclames op de home page.

3 .  Stel je voor: je hebt binnenkort een feest.En je hebt 300Euro om uit te geven aan een nieuwe outfit. Kies minimaal drie verschillende kledingstukken. Plak een foto en de beschrijving in een document. Doe het artikel in je winkelmandje! (Warenkorb)

Vertaal de teksten!

4 .  Ga naar de Warenkorb, maak een screenshot van de pagina en plak die in je document.