Thema 3: Alltag, Einleitung

Arbeitsplan
 
Beste leerling,

Hartelijk welkom bij het thema Alltag! Je hebt al geoefend hoe je in verschillende situaties (bv. op een camping) met mensen uit andere landen in het Duits kunt communiceren. Maar onze wereld wordt - ook door het gebruik van de sociale media - steeds globaler. Via Facebook, twitter of chat ontmoet je mensen. Dat gebeurt ook in virtuele werelden als Second Life. Bespreek in de klas de volgende vragen:

Wat is een virtuele wereld? Wie van jullie is lid van zo'n virtuele wereld?Wat kun je daarover vertellen? Wat is het leuke aan virtuele omgevingen? Zijn er ook nadelen/gevaren? Welke? Hoe noem je een inwoner van zo'n virtuele wereld?

Ziele - Doelstellingen

Bij Sprachaufgaben aan het einde van het thema stel je je avatar voor.

Bij Sprachaufgaben vind je realistische situaties waarin je alles wat je hebt geleerd, kunt gebruiken. Let daarbij op:

De uitspraak

De spelling

De woorden en zinnen

De grammatica

Het is echt niet erg als je dat nog niet kunt! Je leert het namelijk pas in dit thema. Aan de slag!

Aanpak

Voordat je aan de slag gaat met de Sprachaufgaben moet je eerst het thema doorwerken. Dat vind je op de volgende bladzijde. 


Voorbereiding

Neem hier alvast de WRTS-woordenlijsten overdie je moet leren. 

Dieren beschrijven

Om deze oefeningen te kunnen doen, moet je Puffin gebruiken! Je kunt de Puffin-app hier gratis downloaden.

Tiere

Größe

Farbe

Mehr Tiere

Frage und Antwort